RAZVOJ

Pod razvojem podrazumijevamo proces koji započinje idejnim rješenjem koje preko dizajna i tehnoloških priprema postaje funkcionalan prototip i na samom kraju gotov proizvod, spreman za proizvodnju / upotrebu.
Sam razvojni proces, ovisno o zahtjevima finalnog proizvoda, njegovih funkcija i razine izvedbe, može trajati od 15 dana do 365 dana.

Činjenica je da ne postoji velik broj kreativnih, odnosno marketinških agencija s odjelom proizvodnje. Obzirom da smo se razvili u proizvodnom pravcu, čemu je pridonijelo poznavanje širokog spektra materijala, njihovih kombinacija, a i sama znatiželja što zapravo možemo proizvesti i gdje povlačimo granicu, klijentu olakšavamo posao jer svaki dizajn koji izradimo, sposobni smo i prototipirati.

Ovo se odnosi na sve naše displeje. Od kartonskih, s kojima smo i počeli,pa sve do displeja s ugrađenom elektronikom, a već neko vrijeme osmišljamo i proizvodimo uređaje koji posjeduju visoko sofisticirane funkcije.

U samom procesu postoji nekoliko nezaobilaznih koraka:

Od ideje do rješenja i dizajna

Na Vaš upit ili prijedlog izrađuje se novo rješenje ili adaptacija postojećeg. Idejno rješenje može biti puka skica na papiru, jpeg slika ili čak 3D model – što je u principu sporedno ako zadovoljava prikaz traženog izgleda ili funkcija koje rješenje mora imati. Za samo idejno je rješenje najvažnija 1 stvar: izvedivost u dostupnim materijalima/tehnologijama. Naravno, u razumnom vremenskom periodu uz minimalan trošak. U slučaju da postojeći dizajn nije izvediv, mi ćemo ga prilagoditi da to postane.

3D oblikovanje renderiranje

Slijedeći korak je izrada 3D modela koji vjerno predočava ono što će postati prototip, odnosno gotovo proizvod. Po Vašem odobrenju, ili nakon dodatnih izmjena (ako su potrebne ili su produkt novonastale situacije) izrađuju se 3D renderi. 3D renderi su realistične, kompjutorski generirane fotografije gotovog proizvoda sa svim željenim atributima. Također, proizvod se ponekad, prema potrebi, prikazuje u željenim situacijama ili na mjestima na kojima će vršiti krajnju funkciju.

Odabir materijala i tehnologija

Vizualno rješenje je u ovoj fazi odobreno te je vrijeme da naš budući proizvod napravi korak bliže svojoj funkcionalnosti. Tu dolazimo do odabira materijala od kojih proizvod treba biti izrađen. Kod odabira materijala jako je važno izabrati materijal koji zadovoljava funkcionalno-estetske zahtjeve koje diktira idejno rješenje. Također, kod odabira jednako tako treba paziti na njihovu dobavljivost, cijenu, tehnološke prednosti i nedostatke. Čest je slučaj da finalna, ciljana cijena gotovog proizvoda odlučuje o odabiru materijala…

3D model s realističnim prikazima

Materijali su odabrani; tehnologije izrade, obrade i dorade dogovorene – pristupamo finalnom realističnom prikazivanju gotovog proizvoda. Ovdje dobivate najbliži mogući izgled gotovog proizvoda pošto su sve stavke prikazivanja poznate: boje, teksture, elementi, intenzitet rasvjete itd. Vi u ovoj fazi već možete dobiti 3D model koji pregledavate kao običan pdf dokument i možete vršiti kolaboraciju i briefing na visokom nivou proizvoda koji se za Vas proizvodi.

Izrada tehnoloških bacrta / definiranje zahtjeva elektronike

Prema finalno odobrenom prikazu iz prijašnjeg koraka pristupa se detaljnoj izradi nacrta svih elemenata sukladno tehnologiji kojom će biti proizvedeni. Trenutno, kada to proizvod zahtijeva, radimo na razini preciznosti od 1/100 mm. Svi nacrti izrađuju se za CAD/CAM strojeve i može ih se koristiti bilo gdje na svijetu. Paralelno s izradom nacrta, ovim se korakom detaljno definiraju sve funkcije elektronike koja će biti primijenjena u uređaju, zadaju se obrasci ponašanja i odaziva – tražene funkcije se ovdje pretvaraju u programski kod koji će se kasnije primijeniti na sklopu. Bira se tehnologija izrade elektronike, naručuju se elektroničke komponente (USA, Njemačka, Taiwan, Kina..) U ovoj se fazi, kao priprema za slijedeću, izrađuju specifikacije materijala, troškovnici, predviđaju troškovi i dogovarju prioriteti postupaka.

Prototipiranje, testiranje, otklanjanje pogrešaka

Prototipiranje je za nas najuzbudljiviji dio procesa. Sve zamišljeno i dogovoreno u ovom koraku mora se objediniti u cjelinu. Po proizvedenom prototipu, mogu se uočiti svi eventualni nedostaci na kućištu, materijalima, boji, funkcijama elektronike, ergonomiji itd. Proizvod se isto tako testira opetovano po svim funkcijama. Da bi zadovoljio i krenuo u proizvodnu fazu, proizvod mora moći “istrpiti” više nego se od njega u normalnoj upotrebi očekuje. Nakon cijelog postupka, naručitelj može prema potrebama naručiti i Atestiranje za opću ili namjensku upotrebu ili Certificiranje kod ovlaštenih ustanova.

Serijska proizvodnja i kontrola procesa

Priprema za proizvodnju je proces obrade postojećih informacija i eventualnih promjena izvršenih na prototipima u sustav koji prati sveukupnost proizvoda i omogućuje mu da bude proizveden u seriji. Prema odrađenom procesu prototipiranja svi parametri koji definiraju proces proizvodnje su poznati i uvelike pomažu u organizaciji proizvodnih operacija i optimizaciji procesa.

Po svršetku razvoja

...finalna proizvodna vrijednost samog proizvoda postaje poznata i mogu se dati precizne specifikacije vrijednosti i troškova serijske proizvodnje.

PROTOTIP - TESTIRANJE - PROIZVODNJA

Primjer ručne izrade prototipa s 9-kanalnom LED rasvjetom. Pri serijskoj prizvodnji svo ožičenje biva zamijenjeno tiskanom pločicom.

Testiranje svake serije prije isporuke jedna je od glavnih obveza koju shvaćamo vrlo ozbiljno. Svaki uređaj koji isporučimo potpuno je funkcionalan i odgovara Vašoj narudžbi.

Unutar pojedinih uređaja postoje i različiti mehanički elementi. Hi Koncept se bavi i tim segmentom na način da dizajnira i proizvodi više ili manje zahtijevne elemente mehanike.

TOP